تایلند-کره-ژاپن-سنگاپور-مالزی
باربری دریایی

تایلند ، کره ، ژاپن ، سنگاپور ، مالزی

حمل دریایی تخصصی از ایران به بنادر تایلند با بهترین قیمت ها به صورت هفتگی ، نرخهای این مسیر از حمل دریایی

به صورت هفتگی به روز شده و قابل استعلام می باشد.

باربری جاده ای و ریلی : شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

باربری دریایی و کشتیرانی :دروازه طلایی ایرانیان

باربری هوایی : خدمات بار هوایی ایرمان

برای این منظور و استعلام نرخ حمل به شماره تلفن های

98-51-37666199+

98-21-88193440-2+

98-9127383349+

تماس بگیرید.