حمل و نقل بین المللی از ایتالیا ، یونان و سوئیس | ارسال بار از ایتالیا ، یونان و سوئیس | حمل بار از ایتالیا ، یونان و سوئیس

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای ایتالیا ، یونان و سوئیس می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی و هوایی به ایتالیا
رمتورینوبولونیاکاتانیا
میلانپالرموفلورانسونیز
ناپولیجنواباریورونا
مسینا پادواتریسته تارانتو
برشا پراتو مودنا پارما
پروجا لیورنوکالیاری فوجیا
پسکارا نووارا پیاچنزا چزنا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی و هوایی به یونان
آتنتسالونیکپیرئاسپاتراس
هراکلیون پریستریلاریسا کالیته‌ آ
نیکایاکالاماریاگلیفاداآخرنس
ولوسادسا اسپارت تریپولی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به سوئیس
زوریخ ژنو بازل برن
لوزان ونترتور سنت گالن لوگنو
لوسرن تون لوکارنو لشو دو فوند