حمل و نقل بین المللی از بوسنی ، کرواسی و اسلونی | ارسال بار از بوسنی ، کرواسی و اسلونی | حمل بار از بوسنی ، کرواسی و اسلونی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای بوسنی ، کرواسی و اسلونی می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به بوسنی
سارایوو بانیا لوکا توزلا
زنیتسا موستار بیهاچ
برچکو بیه‌لینا تراونیک
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی به کرواسی
زاگرباسپلیت رییکا
اوسییک زادار ولیکا گریتسا
کارلواتس پولا سیساک
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی به اسلونی
لیوبلیانا ماریبور تسلیه
کرانی ولنیه پتوی
نوو مستو تربولیه نوا گریتسا