حمل و نقل بین المللی از ترکیه، بلغارستان و رومانی|ارسال بار از ترکیه، بلغارستان و رومانی|حمل بار ازترکیه، بلغارستان و رومانی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای ترکیه ، بلغارستان و رومانی می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به ترکیه
استانبولآنکاراازمیربورسا
آداناقازیان تپقونیهآنتالیا
قیصریهمرسیناسکی‌شهردیاربکر
دنیزلیشانلی‌اورفهسامسونارزروم
وانقبضهطرسوسترابزون
عثمانیهکوتاهیهانتاکیهاسکندرون
باندیرماآلانیهریحانلیآداپازاری
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به بلغارستان
صوفیهپلوودیووارناشومن
بورگاسروسهاستارا زاگوراهاسکوفو
پلوناسلیوندوبریچپرنیک
یامبولپازارجیکبلاگووگرادوراتسا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به رومانی
بخارستایاشیکلوژ-نپوکااورادئا
تیمیشوآراکونستانساگالاتسیبکو
براشووپلویشتبرئیلاپیتشت