حمل و نقل بین المللی از روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان  | ارسال بار از روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان | حمل بار از روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی ، هوایی و ریلی به روسیه
مسکوسن پترزبورگنووسیبیرسکیکاترینبورگ
نیژنیی نووگورودقازانساماراامسک
چلیابینسکروستوفاوفاولگاگراد
پرمکراسنویارسکوورونژساراتوف
تولیاتیبارنائولایژوسکیاروسلاول
اولیانوفسکریازانخاباروفسکایرکوتسک
ولادی‌وستوکتیومننووکوزنتسکاورنبورگ
کمروفآستراخانلیپتسکتومسک
مخاچ‌قلعهکالینینگرادسوچیساراپول
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی به گرجستان
تفلیسکوتایسیباتومیسناکی
روستاویزوگدیدیخاشوریزستاپونی
گوریپوتیسامتردیاتلاوی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی به جمهوری آذربایجان
باکوگنجهسومقاییتشیروان
نخجوانشکییولاخبیله‌سوار
حاجی‌ قابولآستاراآغداشسالیان
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به ارمنستان
ایروانگیومریوانادزورایجوان
آراراتآبوویانکاپانگاوار
ماسیسآرماویرآرتاشاتگوریس