حمل و نقل بین المللی از روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان  | ارسال بار از روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان | حمل بار از روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی ، هوایی و ریلی به روسیه
مسکو سن پترزبورگ نووسیبیرسک یکاترینبورگ
نیژنیی نووگورود قازان سامارا امسک
چلیابینسک روستوفاوفا ولگاگراد
پرمکراسنویارسک وورونژساراتوف
تولیاتی بارنائول ایژوسکیاروسلاول
اولیانوفسکریازانخاباروفسک ایرکوتسک
ولادی‌وستوکتیومننووکوزنتسکاورنبورگ
کمروفآستراخانلیپتسکتومسک
مخاچ‌قلعهکالینینگرادسوچیساراپول
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی به گرجستان
تفلیس کوتایسی باتومی سناکی
روستاوی زوگدیدی خاشوری زستاپونی
گوری پوتی سامتردیا تلاوی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی به جمهوری آذربایجان
باکو گنجهسومقاییت شیروان
نخجوان شکییولاخ بیله‌سوار
حاجی‌ قابولآستارا آغداشسالیان
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به ارمنستان
ایروان گیومری وانادزور ایجوان
آرارات آبوویان کاپان گاوار
ماسیس آرماویر آرتاشات گوریس