حمل و نقل بین المللی از عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان و اردن | ارسال بار از عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان و اردن | حمل بار از عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان و اردن

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان و اردن می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی از عراق
بغداداربیلکربلا
موصلبصرهسامرا
زاخوناصریهنجف
کرکوککوفهفلوجه
ام‌قصرجلولادهوک
الدوردیوانیهاسکندریه
کوتالقائمسماوه
العمارهتکریتخانقین
تل‌عفررمادیحاج عمران
سلیمانیهسنجاربعقوبه
حمل و نقل زمینی ، جاده ای و هوایی از ترکیه
استانبولآنکاراازمیر
بورساآداناقازیان تپ
قونیهآنتالیاقیصریه
مرسیناسکی‌شهردیاربکر
دنیزلیشانلی‌اورفهسامسون
ارزروموانقبضه
طرسوسترابزونعثمانیه
کوتاهیهانتاکیهاسکندرون
باندیرماآلانیهریحانلی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی از سوریه
حلبدمشقحمص
حماءلاذقیهدیرالزور
رقهالبابادلب
دوماطرطوسقامشلی
حسکهدرعاداریا
منبجاعزازابوکمال
میادینپالمیرااریحا
عین العربعفرین خان شیخون
قنیطرهالثورهسلمیه
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی از لبنان
بیروتطرابلسصیدا
صوربنت جبیلبعلبک
نبطیهجزینعکار
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، دریایی و هوایی از اردن
امانزرقااربد
عقبهتلاع العلیوادی السیر
ام قصیرمادباسحاب