حمل و نقل بین المللی از ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان | ارسال بار از ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان | حمل بار از ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی به ترکمنستان
عشق‌آبادترکمن‌آباد (چارجوی) داش‌ آغوز
ماریسرداربایرامعلی
بلخان‌ آبادتجنترکمن‌باشی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی و هوایی به ازبکستان
تاشکندنمنگاناندیجان
سمرقندنوکوسبخارا
نخشب(قرشی)قوقانفرغانه
جیزکترمذآلمالیق
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی به قزاقستان
آلماتیآستانهاورالسک
آکتوبهآکتائوآتیرائو
بایقونورآرقالیققستانا
ژزقازغان شیمکنتکنتائو
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی و هوایی به تاجیکستان
دوشنبهخجندکولاب
قرغان‌تپهکان باداماستروشن
وحدتترسن‌زادهپنجکینت
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی و هوایی به قرقیزستان
بیشککاوشجلال‌آباد
قاراقولتوقموقاوسگون
قارابالتابالیقچینارین