حمل و نقل بین المللی از ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان | ارسال بار از ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان | حمل بار از ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، تاجیکستان و قرقیزستان می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی به ترکمنستان
عشق‌آباد ترکمن‌آباد (چارجوی) داش‌ آغوز
ماری سردار بایرامعلی
بلخان‌ آباد تجن ترکمن‌باشی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی و هوایی به ازبکستان
تاشکندنمنگاناندیجان
سمرقندنوکوسبخارا
نخشب(قرشی)قوقانفرغانه
جیزکترمذآلمالیق
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی به قزاقستان
آلماتیآستانهاورالسک
آکتوبهآکتائو آتیرائو
بایقونور آرقالیق قستانا
ژزقازغان شیمکنتکنتائو
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی و هوایی به تاجیکستان
دوشنبه خجندکولاب
قرغان‌تپه کان بادام استروشن
وحدتترسن‌زاده پنجکینت
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، ریلی و هوایی به قرقیزستان
بیشکک اوش جلال‌آباد
قاراقول توقموق اوسگون
قارابالتا بالیقچی نارین