حمل و نقل بین المللی از چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا | ارسال بار از چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا | حمل بار از چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا می باشد .

Japan - حمل و نقل بین المللی از کشورهای خاور دور : چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا
حمل و نقل ریلی ، دریایی ، هوایی و ترکیبی از چین
گوانگ‌ژوشانگهایپکن
شنزنشانتوتیانجین
دونگوانهانگژوهنگ کنگ
نانجینگشیامنشیامن
ژنگژودالیانماکائو
دونجینگیانگژواورومچی
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از کره جنوبی
سئولبوساناینچون
دائجواولسانسوون
سئونگنامپوهانگ
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از ژاپن
توکیوکیوتواوکیناوا
کاگوشیماکاگاواایباراکی
هوکایدوهیروشیمافوکوشیما
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از تایلند
بانکوکپوکتپاتایا
کرابیها هیناونانگ
راینگتالانگفرا
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از مالزی
کوالالامپورسوبانگ جایاکلانگ
جوهور بهروایپوهکوچینگ
شاه عالمسانداکانسرمبان
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از اندونزی
جاکارتاباندونگمدان
سورابایاپالم‌بانگبکاسی
تانگرانگماکاساردپوک
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از فیلیپین
مانیلکلوکلنلاس پیناس
ماکاتیمالابونسان خوان
پارانیاکهباگیو
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از ویتنام
هوشی مینههانویهایفونگ
دانانگبین هواباک نین
باک گیانگنها ترنگ
حمل و نقل ریلی ، زمینی ، جاده ای و هوایی از مغولستان
اولان‌باتوراردنتدارخن
چوی‌بالسانمیرننالایخ
خاوداولگیباگانور
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از تایوان
تایپهتاینانکاوهسیونگ
تایچونگبانکیائوژونگهه
زینژوزینژوانگجیلونگ
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی از نپال
کاتماندوپاخاراللیتپور
بیرتناگاربیرگنجذاران
بوت والجاناک پورایتاهاری
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی از بوتان
تیمفولایاپارو
جاکارمونگارپوناک ها
ترونگساژلفوتراشیگانگ
حمل و نقل دریایی ، هوایی ، زمینی و جاده ای از بنگلادش
داکاراج شاهیجسوره
سیلهتکولناچیتاگنگ
باریسالچارمونتاز
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از میانمار
نایپیداویانگونماندالای
ماولامیاینگباگوپاتین
مونیوامیک‌تیلا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی از لائوس
وینتیانپاکسهساواناخت
لوآنگ پرابانگفونساوانتاخک
موانگ شایپاکشن
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از کامبوج
پنوم‌پنسیهانوکویلباتم‌بنگ
سیم ریپسیسوپونکراتی
پورستتا کموپری ونگ
حمل و نقل دریایی از سریلانکا
کلمبودهیوالاموراتوا
سری جایاواردنپورا کوتهنگومبوکندی
کالمونایواوونیاگالی