شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر زیر گروه هلدینگ خادم لجستیک دارای کارت کارگزاری گمرک می باشد و خدمات صادرات از طریق ریل، جاده ای، دریایی و هوایی را به شرح زیر انجام می دهد:

 • خدمات پیک آپ و حمل صادراتی هوایی تا +۱۰۰۰ کیلوگرم
 • خدمات صادراتی برای حمل بار هوایی، کارگو و چارتری از ۱۷ تن تا ۱۱۰ تن
 • خدمات صادراتی برای حمل خرده بار (گروپاژ) به اروپا، آسیای میانه، افغانستان، و نقاط داخلی عراق
 • خدمات صادراتی برای محمولات فول تراک به نقاط مختلف آسیا و اروپا
 • خدمات صادراتی برای محمولات LCL و FCL دریایی
 • خدمات صادراتی برای محمولات ریلی در واگن های مسقف، لبه بلند، و مخزن دار
 • خدمات صادراتی برای محمولات ترکیبی و مولتی مُدال
 • خدمات صادرات موقت و صادرات مجدد
 • خدمات صادرات موقت برای محمولات نمایشگاهی
 • خدمات صادراتی با نرخ ویژه برای قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس
 • خدمات صادراتی برای زعفران به آمریکا