شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

1379738 300x162 - کد گمرکات اجرایی کشور
کد گمرکات
جدول کد گمرکات اجرایی کشور
گمرککد
تهران 10300
اراک 15200
فرودگاه امام خمینی (ره) 10103
بندر چابهار 55108
خرمشهر 40202
قشم 50102
ارومیه 30200
کرمان 50600
کیش 50108
قم 90100
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 90101
اصفهان 15100
منطقه ویژه اقتصادی سهلان 25200
غرب تهران 10200
مشهد 60100
اینچه برون 20500
یزد 50603
باشماق 35306
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 45301
آستارا 20200
دوغارون 60500
بیله سوار 25401
منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم 50605
دیلم 45201
لطف آباد 60400
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 45400
ساری 20303
سنندج 35300
شهرکرد 10800
خوی 30203
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 50601
سمنان 15400
کد انواع معامله دراظهارنامه ( از جهت پرداخت وجه کالا )
معاملهکد
معامله های ارزی1
معامله های بدون انتقال ارز 6
معامله های بازارچه های مرزی 5
معامله های صادرات از محل ورود موقت0
معامله های ملوانی8
جدول کدهای نحوه ی حمل بین المللی
نحوه ی حملکد
حمل دریایی 1
حمل زمینی 3
حمل پستی 5
حمل پیوسته 7
نامشخص بودن وسیله حمل 9
کدهای انواع رویه های گمرکی
رویه گمرکیکد
صادرات قطعی 1000
صادرات قطعی بعد از صادرات موقت برای شرکت در نمایشگاه 1022
صادرات موقت 2000
صادرات موقت جهت تعمیر و یا تکمیل بعد از ورود قطعی2140
صادرات موقت غیر موتوری2400
صادرات موقت وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری2300
کد مجوزهای وزارتخانه ها برای واردات
وزارتخانهکد
ورود کالا ممنوع است 400
مجوز وزارت صنایع 402
مجوز وزارت معادن و فلزات404
مجوز وزارت کشاورزی406
مجوز وزارت نفت408
مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی410
مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی412
مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح414
مجوز وزارت راه و ترابری416
مجوز سازمان انرژی اتمی ایران418
  • امتیاز خدمات ما
5