شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

1379738 300x162 - کد گمرکات اجرایی کشور
کد گمرکات
جدول کد گمرکات اجرایی کشور
گمرککد
تهران10300
اراک15200
فرودگاه امام خمینی (ره)10103
بندر چابهار55108
خرمشهر40202
قشم50102
ارومیه30200
کرمان50600
کیش50108
قم90100
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان90101
اصفهان15100
منطقه ویژه اقتصادی سهلان25200
غرب تهران10200
مشهد60100
اینچه برون20500
یزد50603
باشماق35306
منطقه ویژه اقتصادی شیراز45301
آستارا20200
دوغارون60500
بیله سوار25401
منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم50605
دیلم45201
لطف آباد60400
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس45400
ساری20303
سنندج35300
شهرکرد10800
خوی30203
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان50601
سمنان15400
کد انواع معامله دراظهارنامه ( از جهت پرداخت وجه کالا )
معاملهکد
معامله های ارزی1
معامله های بدون انتقال ارز6
معامله های بازارچه های مرزی5
معامله های صادرات از محل ورود موقت0
معامله های ملوانی8
جدول کدهای نحوه ی حمل بین المللی
نحوه ی حملکد
حمل دریایی1
حمل زمینی3
حمل پستی5
حمل پیوسته7
نامشخص بودن وسیله حمل9
کدهای انواع رویه های گمرکی
رویه گمرکیکد
صادرات قطعی1000
صادرات قطعی بعد از صادرات موقت برای شرکت در نمایشگاه1022
صادرات موقت2000
صادرات موقت جهت تعمیر و یا تکمیل بعد از ورود قطعی2140
صادرات موقت غیر موتوری2400
صادرات موقت وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری2300
کد مجوزهای وزارتخانه ها برای واردات
وزارتخانهکد
ورود کالا ممنوع است400
مجوز وزارت صنایع402
مجوز وزارت معادن و فلزات404
مجوز وزارت کشاورزی406
مجوز وزارت نفت408
مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی410
مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی412
مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح414
مجوز وزارت راه و ترابری416
مجوز سازمان انرژی اتمی ایران418
  • امتیاز خدمات ما
5