اعتراض رانندگان نفتکش استان مرکزی با خودداری از حمل سوخت

اعتراض رانندگان نفتکش استان مرکزی با خودداری از حمل سوخت

در شبکه‌های مجازی و گروه‌های مجازی مرتبط با فعالان بخش حمل‌ونقل سوخت اعلام شده است رانندگان نفتکش استان مرکزی تصمیم دارند برای جلوگیری از اجرای ماده 38 تامین اجتماعی طی چند روز آینده دست از کار بکشند.

در شبکه‌های مجازی و گروه‌های مجازی مرتبط با فعالان بخش حمل‌ونقل سوخت اعلام شده است رانندگان نفتکش استان مرکزی تصمیم دارند برای جلوگیری از اجرای ماده 38 تامین اجتماعی طی چند روز آینده دست از کار بکشند.

در شبکه‌های مجازی با انتشار تصویری از بنر آماده شده برای روز اعتراض، از فعالان عرصه حمل‌ونقل سوخت و مالکان و رانندگان تانکرهای نفت‌کش خواسته شده است در این زمینه با استان مرکزی هماهنگ بوده و از حمل سوخت این استان خودداری نموده تا اعتراض آنان شکسته نشود.

در پیامی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده آمده است: تمام در آمد شب و روز فعالان بخش حمل سوخت استان مرکزی به جیب بیمه و پیمانکاراش می‌رود.

شرح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت‌مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره: کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و ماده ۲۹ قانون‌بیمه‌‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌ جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌ مفاصاحساب‌ سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌ اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده‌۴۴ قانون تامین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.