تاکید بر توسعه ناوگان ملکی شرکت‌ها در تضاد با شرایط کشور است
نوشته

تاکید بر توسعه ناوگان ملکی شرکت‌ها در تضاد با شرایط کشور است

تاکید بر توسعه ناوگان ملکی شرکت‌ها در تضاد با شرایط کشور است یک فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا با طرح این پرسش که چرا نهادهای متولی، آن‌دسته شرکت‌های حمل‌ونقلی را که ناوگان ملکی ندارند تعطیل کرده و بر افزایش و توسعه ناوگان ملکی آنها تاکید دارند، گفت: این سوال همه رانندگان و انجمن‌های صنفی خودمالک...

جولای 5, 2018جولای 5, 2018by