شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر ، امکان خرید مستقیم گوگرد و اوره و سایر فراورده های نفتی را برای مصرف کنندگان و بازرگانان محترم از کارخانه های تولیدی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان ، به صورت دست اول و بدون واسطه ، فراهم آورده است .

برای این منظور می توانید

051-31731

09120434700

www.4pl.ir

تماس حاصل فرمایید.

  • امتیاز خدمات ما
5