ارسال بار به کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه،ساخل عاج، سنگال، بنین، سیرالئون، کنیا، تانزانیا | 09120499740

  • خانه
  • حمل و نقل بین المللی به کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه، ساحل عاج، سنگال، بنین، سیرالئون ، کنیا، تانزانیا

حمل و نقل بین المللی در کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه، ساحل عاج، سنگال، بنین، سیرالیون، کنیا، و تانزانیا شامل حمل هوایی و دریایی است. در اتیوپی، فرودگاه‌های بین‌المللی بوله، کیلمنجرو، آربامینچ، و مکله به عنوان فرودگاه‌های اصلی شناخته می‌شوند. در حمل دریایی، بندر دورا و بربر سوق در جیبوتی استفاده می‌شوند. در کامرون، فرودگاه‌های بین‌المللی دوالا، گاروا، ماروئا، و نجامنا مهم هستند و بنادر دوالا، لیمبه، کریبی، و گاروا در حمل دریایی استفاده می‌شوند. در نیجریه، فرودگاه‌های بین‌المللی مورتالا محمد، نامدی ازیکو ازیاو، کانو، و پورت هارکورت برجسته هستند و بندر لاگوس در حمل دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حمل و نقل بین المللی به کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه، ساحل عاج، سنگال، بنین، سیرالئون ، کنیا، تانزانیا 1
ارسال بار به کشورهای سودان، نیچر، اتیوپی، حمل بار به سودان، نیجر، اتیوپی، باربری دریایی به سودان، نیجر، اتیوپی | 09120499740
اتیوپی ( باربری به اتیوپی ) : 

حمل هوایی به اتیوپی ( ارسال بار هوایی ) :

فرودگاه بین‌المللی بوله :این فرودگاه در پایتخت اتیوپی، شهر آدیس آبابا واقع شده است و به عنوان بزرگترین فرودگاه اتیوپی و دروازه ورودی اصلی برای باربری و مسافرت‌های بین‌المللی شناخته می‌شود.

 

فرودگاه بین‌المللی کیلمنجرو: این فرودگاه در شهر ادیس آبابا قرار دارد و یکی از مهمترین فرودگاه‌های اتیوپی به‌شمار می‌رود.

 

فرودگاه بین‌المللی آربامینچ : این فرودگاه در شهر آربامینچ واقع شده است و یکی دیگر از فرودگاه‌های مهم اتیوپی است.

 

فرودگاه بین‌المللی مکله: این فرودگاه در شهر مکله قرار دارد و به عنوان یکی از فرودگاه‌های مهم اتیوپی شناخته می‌شود.

حمل دریایی  ( ارسال بار دریایی ) :

 

بندر دورا: جیبوتی: بندر دورا در کشور جیبوتی واقع شده و به عنوان یکی از بنادر تجاری اصلی در نزدیکی اتیوپی شناخته می‌شود. این بندر برای حمل و نقل بین المللی بار به و از اتیوپی استفاده می‌شود و به دلیل نزدیکی جغرافیایی به اتیوپی، یکی از مقاصد مورد توجه برای صادرات و واردات کشور است.

بندر بربر سوق، جیبوتی: بندر بربر سوق نیز در جیبوتی واقع شده و به عنوان یک بندر تجاری مهم برای حمل و نقل بین المللی بار به و از اتیوپی شناخته می‌شود. این بندر دارای تسهیلات مناسب بارگیری و تخلیه است و با استفاده از آن می‌توان بارهای دریایی را به و از اتیوپی انتقال داد.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: 09120499740


کامرون ( باربری به کامرون ) : 

حمل هوایی به کامرون ( ارسال بار هوایی ) :

فرودگاه بین‌المللی دوالا: این فرودگاه در پایتخت کامرون، شهر دوالا واقع شده است و به عنوان بزرگترین فرودگاه کشور شناخته می‌شود. این فرودگاه از طریق پروازهای بین‌المللی به مقصدهای مختلفی در سراسر جهان متصل است.

فرودگاه بین‌المللی گاروا: این فرودگاه در شهر گاروا واقع شده است و یکی از مهمترین فرودگاه‌های کامرون به‌شمار می‌رود.

فرودگاه بین‌المللی ماروئا : این فرودگاه در شهر ماروئا واقع شده است و یکی دیگر از فرودگاه‌های مهم کامرون محسوب می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی نجامنا: این فرودگاه در شهر نجامنا قرار دارد و به عنوان یکی از فرودگاه‌های مهم کامرون شناخته می‌شود.

حمل دریایی ( ارسال بار دریایی ) :

بندر دوالا : این بندر در شهر دوالا واقع شده و یکی از بنادر تجاری اصلی کامرون است. بندر دوالا برای صادرات و واردات به کشورهای حوزه دریای مدیترانه و اروپایی بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یک نقطه ورود و خروج اصلی برای تجارت بین المللی در منطقه شناخته می‌شود. این بندر دارای تسهیلات حمل و نقل مدرن و زیرساخت‌های لازم برای بارگیری و تخلیه می‌باشد.

بندر لیمبه: این بندر در شمال کامرون، در نزدیکی مرز با نیجریه واقع شده است. بندر لیمبه برای حمل و نقل بین المللی بار به و از کامرون، به ویژه به کشورهای همسایه مانند نیجریه، بسیار مناسب است.

بندر کریبی : این بندر در جنوب غربی کامرون واقع شده و یکی دیگر از بنادر تجاری مهم کشور است. بندر کریبی برای صادرات و واردات به کشورهای حوزه دریای مدیترانه و اروپایی از جمله کشورهای اروپای جنوبی مانند فرانسه، بسیار مناسب است.

بندر لیمبه : این بندر در شمال کامرون، در نزدیکی مرز با نیجریه واقع شده است. بندر لیمبه برای حمل و نقل بین المللی بار به و از کامرون، به ویژه به کشورهای همسایه مانند نیجریه، بسیار مناسب است.

بندر گاروا : این بندر در شرق کامرون، در نزدیکی ساحل دریای آتلانتیک واقع شده است. بندر گاروا نقطه ورود و خروجی مهم برای صادرات و واردات به و از کامرون به کشورهای همسایه است.

نیجریه ( باربری به نیجریه ) : 

حمل بار هوایی ( ارسال بار هوایی ) :

 فرودگاه بین‌المللی مورتالا محمد : این فرودگاه در پایتخت نیجریه، شهر لاگوس واقع شده است و به عنوان بزرگترین فرودگاه کشور شناخته می‌شود. این فرودگاه از طریق پروازهای بین‌المللی به مقصدهای مختلفی در سراسر جهان متصل است.

فرودگاه بین‌المللی نامدی ازیکو ازیاو: این فرودگاه در شهر آبوجا واقع شده است و یکی از مهمترین فرودگاه‌های نیجریه به‌شمار می‌رود

فرودگاه بین‌المللی کانو: این فرودگاه در شهر کانو قرار دارد و به عنوان یکی دیگر از فرودگاه‌های مهم نیجریه شناخته می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی پورت هارکورت : این فرودگاه در شهر پورت هارکورت واقع شده است و یکی از فرودگاه‌های مهم نیجریه به‌شمار می‌رود.

حمل بار دریایی ( ارسال بار دریایی ) :

بندر لاگوس : این بندر در شهر لاگوس، پایتخت نیجریه، واقع شده و یکی از بزرگترین و پرتراکم‌ترین بنادر تجاری در آفریقاست. بندر لاگوس برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یک نقطه ورود و خروج اصلی برای تجارت بین المللی در منطقه شناخته می‌شود.

بندر پورت هارکورت : این بندر در شهر پورت هارکورت، در جنوب نیجریه واقع شده و یکی از بنادر تجاری مهم کشور است. بندر پورت هارکورت برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه، به ویژه به کشورهای همسایه مانند کامرون، بسیار مناسب است.

بندر کالاباری: این بندر در شهر کالاباری، در جنوب غربی نیجریه واقع شده است. بندر کالاباری نیز برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه، به ویژه به کشورهای همسایه مانند بنین و توگو، بسیار مناسب است.

بندر واری : این بندر در شهر واری، در جنوب نیجریه واقع شده و یکی از بنادر تجاری مهم در کشور است. بندر واری برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه، به ویژه به کشورهای همسایه مانند گانا و توگو، بسیار مناسب است.

بندر آبیجان:

بندر آبیجان یکی از بزرگترین و پرمخاطب‌ترین بنادر در نیجریه است. این بندر واقع در ساحل آتلانتیک نیجریه و در نزدیکی شهر لاگوس قرار دارد. بندر آبیجان دارای تسهیلات حمل و نقل دریایی حرفه‌ای است و به عنوان یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات در منطقه محسوب می‌شود.

روش‌های حمل و نقل: حمل و نقل بار به بندر آبیجان می‌تواند از طریق راه دریا، راه زمینی و هوایی صورت بگیرد. انتخاب روش مناسب حمل و نقل بستگی به نوع بار، مقصد نهایی و فاصله جغرافیایی دارد. حمل و نقل دریایی از بندرهای دیگر و حمل و نقل هوایی از فرودگاه‌های نزدیک می‌تواند گزینه‌های مناسبی باشند.

امنیت و مجوزها: در حمل بار به بندر آبیجان، مسائل امنیتی و مقررات مربوط به گمرک و واردات باید رعایت شوند. برای اطمینان از امنیت بارها و عبور آنها از گمرک، توصیه می‌شود با متخصصان حمل و نقل بین‌المللی و مقامات مربوطه همکاری کنید و مجوزها و مدارک مورد نیاز را در اختیار داشته باشید.

بندر دارالسلام تانزانیا

بندر دارالسلام در ساحل شرقی تانزانیا واقع شده است و به عنوان یکی از بنادر پرمخاطب و پرتراکم در این منطقه شناخته می‌شود. این بندر دارای تسهیلات حمل و نقل دریایی و زمینی حرفه‌ای است و به عنوان یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات در تانزانیا محسوب می‌شود همچنین ظرفیت ۴.۱ میلیون تن ظرفیت خالص بارگیری کالاهای عمومی و ۶ میلیون تن ظرفیت خالص بارگیری برای محموله های عمومی و محموله های مایع می باشد. این بندر دارای ۱۱ اسکله طول کلی ۲۶۰۰ متر می باشد و حدود ۹۵ درصد از تجارت خارجی کشور تانزانیا توسط این بندر انجام می شود.

ظرفیت بندر دار السلام یرای خدمات بندری

کالاهای عمومی ۳.۱ میلیون تن

کانتینر 9 میلیون  TEU

بارهای فله ۶ میلیون تن ( شامل کالاهای مایع )

بندر کوتونو در کشور بنین

بندر کوتونو در ساحل جنوبی کشور بنین و در نزدیکی پایتخت کشور، شهر کوتونو قرار دارد.

بندر دارای موقعیت استراتژیک و به کشورهای محصور در خشکی شامل کشورهای نیجر، نیجریه، توگو و بورکینا را سرویس می دهد. بندر کوتونو ۴۰۰ هزار متر مربع وسعت دارد.

بندر کوتونو دارای اسکله های زیر می باشد:

چهار اسکله ۱۵۵ متری دو اسکله ۱۸۰ متری

یک اسکله ۲۲۰ متری برای کشتی های کانتینری

یک اسکله برای کشتی های رو-رو

بندر کوتونو دارای ۵۷ هزار مربع انبار و همچنین محوطه ای انباری ۶۵ هزار متر مربعی به عنوان محوطه کانتینری و یک منطقه آزاد تجاری برای ارائه خدمات به کشورهای مالی، نیجر و بورکینا فاسو می باشد.

بندر دوربان:

این بندر مهم ترین شهر بندری قاره آفریقا محسوب می شود و همچنین به خاطر آب و هوای استوایی و سواحل گرم به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری آفریقای جنوبی شناخته می شود.

بندر دوربان بیشترین حجم ترافیک دریایی نسیت به هر بندر دیگری در جنوب آفریقا را مدیریت می کند. بندر دوربان  ۳۸۷۵ کشتی دریایی را با ظرفیت ناخالص ۱۳۶،۵۳۹،۹۴۹ یا حدود ۳۵ درصد از کشتی ها را در تمام بنادر آفریقای جنوبی با حجم ناخالص اداره کرده است.

مدت زمان حمل دریایی:

مدت زمان حمل دریایی از بندر عباس به دوربان ۳۵ روز می باشد، این مدت از زمان حرکت کشتی از بندر عباس تا پهلو گیری در بندر دوربان در نظر گرفته می شود

بندر داکار:

این بندر در محل تلاقی بین اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و غرب آفریقا واقع شده است. این بندر در ساحل غربی آفریقا واقع شده است، بر روی یک خلیج طبیعی که به خوبی از زلزله اقیانوس اطلس محافظت شده است. داکار یکی از بزرگترین بندرهای پر عمق در ساحل غربی آفریقا است. از نظر میزان حجم حمل و نقل بعد از ریچاردز بی، دوربان، لاگوس و ابیدجان، بندر داکار در رده پنجم قرار دارد.

مدت زمان حمل بار دریایی

مدت زمان حمل دریایی از بندرعباس به بند داکار ۴۵ روز می باشد.

بندر مومباسا:

این بندر در واقع بندر اصلی کنیا بوده است. بندرگاه کیلیندینی Kilindini Harbour و بندر ریتز Port Reitz واقع در قسمت شرق جزیره مومباسا و بندر قدیمی، و همچنین بندر تودر (Port Tudor)در شمال این جزیره واقع شده از جمله بنادر این شهر می باشند. این بندرگاه 16 لنگرگاه عمیق، دو ترمینال نفت، لنگرگاه های مطمئن بعلاوه لنگرگاه های شناور برای کشتیهای عازم دریا دارا می باشد.

بندر لیبریا:

این بندر بین گینه، ساحل عاج و سیرالئون قرار دارد و می‌توان از آن‌ها به عنوان دروازهٔ غربی آفریقا یاد کرد، زیرا راه ورود به همهٔ کشورهای آفریقای غربی است. از راه این کشور و خلیج گینه می‌توان به کشورهای بنین، توگو، نیجریه، کامرون و همچنین کشور چاد راه یافت.

برای مشاوره جهت حمل بار به آفریقا بصورت هوایی و دریایی میتوانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید :

09120499740

برای پاسخ به موارد زیر میتوانید با کارشناس مربوطه تماس بگیرید :

       
حمل دریایی به سودان

       
حمل دریایی به نیجر

       
حمل دریایی به اتیوپی
و نیجریه

       
حمل دریایی به ساحل
عاج و سنگال

       
حمل دریایی به بنین و
سیرالئون

       
حمل دریایی به کنیا و
تانزانیا

       
حمل دریایی به بندر
داراالسلام تانزانیا

       
ارسال بار دریایی به
سودان

       
ارسال بار دریایی به
نیجر

       
ارسال بار دریایی به
اتیوپی و نیجریه

       
ارسال بار دریایی به
ساحل عاج و سنگال

       
ارسال بار دریایی به
بنین و سیرالئون

       
ارسال بار دریایی به
کنیا و تانزانیا

       
هزینه حمل بار با
کشتی به سودان

       
هزینه حمل بار با
کشتی به نیجر

       
هزینه حمل بار با
کشتی به سودان

       
هزینه حمل بار با
کشتی به اتیوپی و نیجریه

       
هزینه حمل بار با
کشتی به ساحل عاج و سنگال

       
هزینه حمل بار با
کشتی به کنیا و تانزانیا

       
هزینه حمل بار با
کشتی به بنین و سیرالئون

       
مقصد نهایی در ارسال
بار از ایران به سودان با کشتی به کدام شهر است ؟

       
مقصد نهایی در ارسال
بار از ایران به نیجر با کشتی به کدام شهر است ؟

       
مقصد نهایی در ارسال
بار از ایران به اتیوپی و نیجریه با کشتی به کدام شهر است ؟

       
مقصد نهایی در ارسال
بار از ایران به ساحل عاج و سنگال با کشتی به کدام شهر است ؟

       
مقصد نهایی در ارسال
بار از ایران به بنین و سیرالئون با کشتی به کدام شهر است ؟

       
مقصد نهایی در ارسال
بار از ایران به کنیا و تانزانیا با کشتی به کدام شهر است ؟

       
مدت زمان حمل بار با
کشتی و کانتینر به سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه، ساحل عاج، سنگال، بنین، سیرالئون،
کنیا و تانزانیا

       
هزینه ارسال بار
دریایی به سودان

       
هزینه ارسال بار
دریایی به نیجر

       
هزینه ارسال بار
دریایی به اتیوپی و نیجریه

       
هزینه ارسال بار
دریایی به ساحل عاج و سنگال

       
هزینه ارسال بار
دریایی به بنین و سیرالئون

       
هزینه ارسال بار
دریایی به کنیا و تانزانیا

       
روش های حمل بار
دریایی به سودان

       
روش های حمل بار
درییایی به نیجر

       
روش های حمل بار
دریایی به اتیوپی و نیجریه

       
روش های حمل بار
دریایی به ساحل عاج و سنگال

       
روش های حمل بار
دریایی به بنین و سیرالئون

       
روش های حمل بار
دریایی به کنیا و تانزانیا

       
انواع کانتینر و روش
های حمل بار با کشتی به سودان

       
انواع کانتینر و روش
های حمل بار با کشتی به نیجر

       
انواع کانتینر و روش
های حمل بار با کشتی به اتیوپی و نیجریه

       
انواع کانتینر و روش
های حمل بار با کشتی به ساحل عاج و سنگال

       
انواع کانتینر و روش
های حمل بار با کشتی به بنین و سیرالئون

       
انواع کانتینر و روش
های حمل بار با کشتی به کنیا و تانزانیا

       
اطلاعات لازم برای
حمل بار با کشتی به سودان

       
اطلاعات لازم برای
حمل بار با کشتی به نیجر

       
اطلاعات لازم برای
حمل بار با کشتی به اتیوپی و نیجریه

       
اطلاعات لازم برای حمل
بار با کشتی به ساحل عاج و سنگال

       
اطلاعات لازم برای
حمل بار با کشتی به بنین و سیرالئون

       
اطلاعات لازم برای
حمل بار با کشتی به کنیا و تانزانیا

       
مراحل ارسال بار از
ایران به سودان با کشتی

       
مراحل ارسال بار از
ایران به نیجر با کشتی

       
مراحل ارسال بار از
ایران به اتیوپی و نیجریه با کشتی

       
مراحل ارسال بار از
ایران به ساحل عاج و سنگال با کشتی

       
مراحل ارسال بار از
ایران به بنین و سیرالئون با کشتی

       
مراحل ارسال بار از
ایران به کنیا و تانزانیا با کشتی

       
بسته بندی بار برای
ارسال بار دریایی به سودان

       
بسته بندی بار برای
ارسال بار دریایی به نیجر

       
بسته بندی بار برای
ارسال بار دریایی به اتیوپی و نیجریه

       
بسته بندی بار برای
ارسال بار دریایی به ساحل عاج و سنگال

       
بسته بندی بار برای
ارسال بار دریایی به بنین و سیرالئون

       
بسته بندی بار برای
ارسال بار دریایی به کنیا و تانزانیا

       
عوامل مهم در هزینه حمل
بار با کشتی به سودان

       
عوامل مهم در هزینه
حمل بار با کشتی به نیجر

       
عوامل مهم در هزینه
حمل بار با کشتی به اتیوپی و نیجریه

       
عوامل مهم در هزینه
حمل بار با کشتی به ساحل عاج و سنگال

       
عوامل مهم در هزینه
حمل بار با کشتی به بنین و سیرالئون

       
عوامل مهم در هزینه
حمل بار با کشتی به کنیا و تانزانیا

       
برای حمل بار دریایی
به سودان هزینه ها کانتینری چقدر است ؟

       
برای حمل بار دریایی
به نیجر هزینه ها کانتینری چقدر است ؟

       
برای حمل بار دریایی
به اتیوپی و نیجریه هزینه ها کانتینری چقدر است ؟

       
برای حمل بار دریایی
به ساحل عاج و سنگال هزینه ها کانتینری چقدر است ؟

       
برای حمل بار دریایی
به بنین و سیرالئون هزینه ها کانتینری چقدر است ؟

       
برای حمل بار دریایی
به کنیا و تانزانیا هزینه ها کانتینری چقدر است ؟

       
مدارک لازم جهت ارسال
بار به کامرون،  لاگوس، دارالسلام

       
مراحل ارسال وسایل
منزل به سودان از 0 تا 100

       
مراحل ارسال وسایل
منزل به نیجر از 0 تا 100

       
مراحل ارسال وسایل
منزل به اتیوپی و نیجریه از 0 تا 100

       
مراحل ارسال وسایل
منزل به ساحل عاج و سنگال از 0 تا 100

       
مراحل ارسال وسایل
منزل به بنین و سیرالئون از 0 تا 100

       
مراحل ارسال وسایل
منزل به کنیا و تانزانیا از 0 تا 100

       
ارسال مواد غذایی به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
انبار و انبارداری در
ایران برای ارسال بار به سودان

       
انبار و انبارداری در
ایران برای ارسال بار به نیجر

       
انبار و انبارداری در
ایران برای ارسال بار به اتیوپی و نیجریه

       
انبار و انبارداری در
ایران برای ارسال بار به ساحل عاج و سنگال

       
انبار و انبارداری در
ایران برای ارسال بار به بنین و سیرالئون

       
انبار و انبارداری در
ایران برای ارسال بار به کنیا و تانزانیا

       
مدارک لازم برای
ارسال بار به سودان با روش دریایی و هوایی

       
مدارک لازم برای
ارسال بار به نیجر با روش دریایی و هوایی

       
مدارک لازم برای
ارسال بار به اتیوپی و نیجریه با روش دریایی و هوایی

       
مدارک لازم برای
ارسال بار به ساحل عاج و سنگال با روش دریایی و هوایی

       
مدارک لازم برای
ارسال بار به بنین و سیرالئون با روش دریایی و هوایی

       
مدارک لازم برای
ارسال بار به کنیا و تانزانیا با روش دریایی و هوایی

       
لیست کالاهای ممنوعه
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
فریت بار به سودان
برای لوازم شخصی

       
فریت بار به نیجر
برای لوازم شخصی

       
فریت بار به اتیوپی و
نیجریه برای لوازم شخصی

       
فریت بار به ساحل عاج
و سنگال برای لوازم شخصی

       
فریت بار به بنین و
سیرالئون برای لوازم شخصی

       
فریت بار به کنیا و
تانزانیا برای لوازم شخصی

       
ارسال مبلمان و لوازم
منزل از طریق حمل بار با کشتی با سرویس کانتینر دربست یا خرده بار به سودان

       
ارسال مبلمان و لوازم
منزل از طریق حمل بار با کشتی با سرویس کانتینر دربست یا خرده بار به نیجر

       
ارسال مبلمان و لوازم
منزل از طریق حمل بار با کشتی با سرویس کانتینر دربست یا خرده بار به اتیوپی و
نیجریه

       
ارسال مبلمان و لوازم
منزل از طریق حمل بار با کشتی با سرویس کانتینر دربست یا خرده بار به ساحل عاج و
سنگال

       
ارسال مبلمان و لوازم
منزل از طریق حمل بار با کشتی با سرویس کانتینر دربست یا خرده بار به بنین و
سیرالئون

       
ارسال مبلمان و لوازم
منزل از طریق حمل بار با کشتی با سرویس کانتینر دربست یا خرده بار به کنیا و
تانزانیا

       
قیمت و هزینه فریت
بار به سودان

       
قیمت و هزینه فریت
بار به نیجر

       
قیمت و هزینه فریت
بار به اتیوپی و نیجریه

       
قیمت و هزینه فریت
بار به ساحل عاج و سنگال

       
قیمت و هزینه فریت
بار به بنین و سیرالئون

       
قیمت و هزینه فریت
بار به کنیا و تانزانیا

       
مدت زمان حمل بار به
سودان با هواپیما

       
مدت زمان حمل بار به
نیجر با هواپیما

       
مدت زمان حمل بار به
اتیوپی و نیجریه با هواپیما

       
مدت زمان حمل بار به
ساحل عاج و سنگال با هواپیما

       
مدت زمان حمل بار به
بنین و سیرالئون با هواپیما

       
مدت زمان حمل بار به
کنیا و تانزانیا با هواپیما

       
مراحل حمل بار به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
روش های حمل بار به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

سوالات :

       
من ایران هستم و
میخواهم به سودان بار ارسال کنم.

       
من ایران هستم و
میخواهم به نیجر بار ارسال کنم.

       
من ایران هستم و
میخواهم به اتیوپی و نیجریه بار ارسال کنم.

       
من ایران هستم و
میخواهم به ساحل عاج و سنگال بار ارسال کنم.

       
من ایران هستم و
میخواهم به بنین و سیرالئون بار ارسال کنم.

       
من ایران هستم و
میخواهم به کنیا و تانزانیا بار ارسال کنم.

       
قوانین گمرکی در
ارسال کالا و یا مبلمان به سودان

       
قوانین گمرکی در
ارسال کالا و یا مبلمان به نیجر

       
قوانین گمرکی در
ارسال کالا و یا مبلمان به اتیوپی و نیجریه

       
قوانین گمرکی در
ارسال کالا و یا مبلمان به ساحل عاج و سنگال

       
قوانین گمرکی در
ارسال کالا و یا مبلمان به بنین و سیرالئون

       
قوانین گمرکی در
ارسال کالا و یا مبلمان به کنیا و تانزانیا

       
وزن و حجمی قابل
ارسال بار به صورت مسافری از فرودگاه امام به سودان

       
وزن و حجمی قابل
ارسال بار به صورت مسافری از فرودگاه امام به نیجر

       
وزن و حجمی قابل
ارسال بار به صورت مسافری از فرودگاه امام به اتیوپی و نیجریه

       
وزن و حجمی قابل
ارسال بار به صورت مسافری از فرودگاه امام به ساحل عاج و سنگال

       
وزن و حجمی قابل
ارسال بار به صورت مسافری از فرودگاه امام به بنین و سیرالئون

       
وزن و حجمی قابل
ارسال بار به صورت مسافری از فرودگاه امام به کنیا و تانزانیا

       
چندتا فرش میشه به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا برد ؟

       
روش حمل وسایل با
ارزش یا شکستنی به سودان

       
روش حمل وسایل با
ارزش یا شکستنی به نیجر

       
روش حمل وسایل با
ارزش یا شکستنی به اتیوپی و نیجریه

       
روش حمل وسایل با
ارزش یا شکستنی به ساحل عاج و سنگال

       
روش حمل وسایل با
ارزش یا شکستنی به بنین و سیرالئون

       
روش حمل وسایل با
ارزش یا شکستنی به کنیا و تانزانیا

       
حمل و نقل دریایی به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال ، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
کارگو از ایران به
سودان از مسیر دریایی

       
کارگو از ایران به
نیجر از مسیر دریایی

       
کارگو از ایران به
اتیوپی و نیجریه از مسیر دریایی

       
کارگو از ایران به
ساحل عاج و سنگال از مسیر دریایی

       
کارگو از ایران به
بنین و سیرالئون از مسیر دریایی

       
کارگو از ایران به
کنیا و تانزانیا از مسیر دریایی

       
حمل و نقل هوایی به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین وسیرالئون، کنیا و تانزانیا

       
کارگو از ایران به
سودان از مسیر هوایی

       
کارگو از ایران به
نیجر از مسیر هوایی

       
کارگو از ایران به
اتیوپی و نیجریه از مسیر هوایی

       
کارگو از ایران به
ساحل عاج و سنگال از مسیر هوایی

       
کارگو از ایران به
بنین و سیرالئون از مسیر هوایی

       
کارگو از ایران به
کنیا و تانزانیا از مسیر هوایی

       
هزینه کارگو از ایران
به سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
قیمت کارگو از ایران
به سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
شرایط ترخیص کالا از
گمرک وارداتی سودان

       
شرایط ترخیص کالا از
گمرک وارداتی نیجر

       
شرایط ترخیص کالا از
گمرک وارداتی اتیوپی و نیجریه

       
شرایط ترخیص کالا از
گمرک وارداتی ساحل عاج و سنگال

       
شرایط ترخیص کالا از
گمرک وارداتی بنین و سیرالئون

       
شرایط ترخیص کالا از
گمرک وارداتی کنیا و تانزانیا

       
بندرهای مخصوص کارگو
بار به سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین وسیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
فرودگاه های مخصوص
برای کارگو بار به سودان

       
فرودگاه های مخصوص
برای کارگو بار به نیجر

       
فرودگاه های مخصوص
برای کارگو بار به اتیوپی و نیجریه

       
فرودگاه های مخصوص
برای کارگو بار به ساحل عاج و سنگال

       
فرودگاه های مخصوص
برای کارگو بار به بنین و سیرالئون

       
فرودگاه های مخصوص
برای کارگو بار به کنیا و تانزانیا

       
مراحل تحویل بار جهت
فریت هوایی به سودان

       
مراحل تحویل بار جهت
فریت هوایی به نیجر

       
مراحل تحویل بار جهت
فریت هوایی به اتیوپی و نیجریه

       
مراحل تحویل بار جهت
فریت هوایی به ساحل عاج و سنگال

       
مراحل تحویل بار جهت
فریت هوایی به بنین و سیرالئون

       
مراحل تحویل بار جهت
فریت هوایی به کنیا و تانزانیا

       
نحوه محاسبه وزن بار حجمی
در حمل هوایی به سودان

       
نحوه محاسبه وزن بار حجمی
در حمل هوایی به نیجر

       
نحوه محاسبه وزن بار حجمی
در حمل هوایی به اتیوپی و نیجریه

       
نحوه محاسبه وزن بار حجمی
در حمل هوایی به ساحل عاج و سنگال

       
نحوه محاسبه وزن بار حجمی
در حمل هوایی به بنین و سیرالئون

       
نحوه محاسبه وزن بار حجمی
در حمل هوایی به کنیا و تانزانیا

       
کالاها و اقلام
وارداتی ایران از سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و
سیرالئون، کنیا و تانزانیا

       
کالاها و اقلام
صادراتی ایران به سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون،
کنیا و تانزانیا

       
هزینه ارسال بار به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا

       
ارسال فرش به سودان،
نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و تانزانیا

       
ارسال مبلمان به
سودان، نیجر، اتیوپی و نیجریه، ساحل عاج و سنگال، بنین و سیرالئون، کنیا و
تانزانیا