حمل و نقل بین المللی به کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه،ساخل عاج، سنگال، بنین، سیرالئون، کنیا، تانزانیا ( ارسال بار ) | 09120499740

  • خانه
  • حمل و نقل بین المللی به کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه، ساحل عاج، سنگال، بنین، سیرالئون ، کنیا، تانزانیا

حمل و نقل بین المللی در کشورهای سودان، نیجر، اتیوپی، نیجریه، ساحل عاج، سنگال، بنین، سیرالیون، کنیا، و تانزانیا شامل حمل هوایی و دریایی است. در اتیوپی، فرودگاه‌های بین‌المللی بوله، کیلمنجرو، آربامینچ، و مکله به عنوان فرودگاه‌های اصلی شناخته می‌شوند. در حمل دریایی، بندر دورا و بربر سوق در جیبوتی استفاده می‌شوند. در کامرون، فرودگاه‌های بین‌المللی دوالا، گاروا، ماروئا، و نجامنا مهم هستند و بنادر دوالا، لیمبه، کریبی، و گاروا در حمل دریایی استفاده می‌شوند. در نیجریه، فرودگاه‌های بین‌المللی مورتالا محمد، نامدی ازیکو ازیاو، کانو، و پورت هارکورت برجسته هستند و بندر لاگوس در حمل دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حمل و نقل بین المللی به کشورهای سودان، نیچر، اتیوپی | 09120499740
اتیوپی ( باربری به اتیوپی ) : 

حمل هوایی به اتیوپی ( ارسال بار هوایی ) :

فرودگاه بین‌المللی بوله :این فرودگاه در پایتخت اتیوپی، شهر آدیس آبابا واقع شده است و به عنوان بزرگترین فرودگاه اتیوپی و دروازه ورودی اصلی برای باربری و مسافرت‌های بین‌المللی شناخته می‌شود.

 

فرودگاه بین‌المللی کیلمنجرو: این فرودگاه در شهر ادیس آبابا قرار دارد و یکی از مهمترین فرودگاه‌های اتیوپی به‌شمار می‌رود.

 

فرودگاه بین‌المللی آربامینچ : این فرودگاه در شهر آربامینچ واقع شده است و یکی دیگر از فرودگاه‌های مهم اتیوپی است.

 

فرودگاه بین‌المللی مکله: این فرودگاه در شهر مکله قرار دارد و به عنوان یکی از فرودگاه‌های مهم اتیوپی شناخته می‌شود.

حمل دریایی  ( ارسال بار دریایی ) :

 

بندر دورا: جیبوتی: بندر دورا در کشور جیبوتی واقع شده و به عنوان یکی از بنادر تجاری اصلی در نزدیکی اتیوپی شناخته می‌شود. این بندر برای حمل و نقل بین المللی بار به و از اتیوپی استفاده می‌شود و به دلیل نزدیکی جغرافیایی به اتیوپی، یکی از مقاصد مورد توجه برای صادرات و واردات کشور است.

بندر بربر سوق، جیبوتی: بندر بربر سوق نیز در جیبوتی واقع شده و به عنوان یک بندر تجاری مهم برای حمل و نقل بین المللی بار به و از اتیوپی شناخته می‌شود. این بندر دارای تسهیلات مناسب بارگیری و تخلیه است و با استفاده از آن می‌توان بارهای دریایی را به و از اتیوپی انتقال داد.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: 09120499740

05131731207-208
کامرون ( باربری به کامرون ) : 

حمل هوایی به کامرون ( ارسال بار هوایی ) :

فرودگاه بین‌المللی دوالا: این فرودگاه در پایتخت کامرون، شهر دوالا واقع شده است و به عنوان بزرگترین فرودگاه کشور شناخته می‌شود. این فرودگاه از طریق پروازهای بین‌المللی به مقصدهای مختلفی در سراسر جهان متصل است.

فرودگاه بین‌المللی گاروا: این فرودگاه در شهر گاروا واقع شده است و یکی از مهمترین فرودگاه‌های کامرون به‌شمار می‌رود.

فرودگاه بین‌المللی ماروئا : این فرودگاه در شهر ماروئا واقع شده است و یکی دیگر از فرودگاه‌های مهم کامرون محسوب می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی نجامنا: این فرودگاه در شهر نجامنا قرار دارد و به عنوان یکی از فرودگاه‌های مهم کامرون شناخته می‌شود.

حمل دریایی ( ارسال بار دریایی ) :

بندر دوالا : این بندر در شهر دوالا واقع شده و یکی از بنادر تجاری اصلی کامرون است. بندر دوالا برای صادرات و واردات به کشورهای متوسطه و اروپایی بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یک نقطه ورود و خروج اصلی برای تجارت بین المللی در منطقه شناخته می‌شود. این بندر دارای تسهیلات حمل و نقل مدرن و زیرساخت‌های لازم برای بارگیری و تخلیه می‌باشد.

بندر لیمبه: این بندر در شمال کامرون، در نزدیکی مرز با نیجریه واقع شده است. بندر لیمبه برای حمل و نقل بین المللی بار به و از کامرون، به ویژه به کشورهای همسایه مانند نیجریه، بسیار مناسب است.

بندر کریبی : این بندر در جنوب غربی کامرون واقع شده و یکی دیگر از بنادر تجاری مهم کشور است. بندر کریبی برای صادرات و واردات به کشورهای متوسطه و اروپایی از جمله کشورهای اروپای جنوبی مانند فرانسه، بسیار مناسب است.

بندر لیمبه : این بندر در شمال کامرون، در نزدیکی مرز با نیجریه واقع شده است. بندر لیمبه برای حمل و نقل بین المللی بار به و از کامرون، به ویژه به کشورهای همسایه مانند نیجریه، بسیار مناسب است.

بندر گاروا : این بندر در شرق کامرون، در نزدیکی ساحل دریای آتلانتیک واقع شده است. بندر گاروا نقطه ورود و خروجی مهم برای صادرات و واردات به و از کامرون به کشورهای همسایه است.

نیجریه ( باربری به نیجریه ) : 

حمل بار هوایی ( ارسال بار هوایی ) :

 فرودگاه بین‌المللی مورتالا محمد : این فرودگاه در پایتخت نیجریه، شهر لاگوس واقع شده است و به عنوان بزرگترین فرودگاه کشور شناخته می‌شود. این فرودگاه از طریق پروازهای بین‌المللی به مقصدهای مختلفی در سراسر جهان متصل است.

فرودگاه بین‌المللی نامدی ازیکو ازیاو: این فرودگاه در شهر آبوجا واقع شده است و یکی از مهمترین فرودگاه‌های نیجریه به‌شمار می‌رود

فرودگاه بین‌المللی کانو: این فرودگاه در شهر کانو قرار دارد و به عنوان یکی دیگر از فرودگاه‌های مهم نیجریه شناخته می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی پورت هارکورت : این فرودگاه در شهر پورت هارکورت واقع شده است و یکی از فرودگاه‌های مهم نیجریه به‌شمار می‌رود.

حمل بار دریایی ( ارسال بار دریایی ) :

بندر لاگوس : این بندر در شهر لاگوس، پایتخت نیجریه، واقع شده و یکی از بزرگترین و پرتراکم‌ترین بنادر تجاری در آفریقاست. بندر لاگوس برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یک نقطه ورود و خروج اصلی برای تجارت بین المللی در منطقه شناخته می‌شود.

بندر پورت هارکورت : این بندر در شهر پورت هارکورت، در جنوب نیجریه واقع شده و یکی از بنادر تجاری مهم کشور است. بندر پورت هارکورت برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه، به ویژه به کشورهای همسایه مانند کامرون، بسیار مناسب است.

بندر کالاباری: این بندر در شهر کالاباری، در جنوب غربی نیجریه واقع شده است. بندر کالاباری نیز برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه، به ویژه به کشورهای همسایه مانند بنین و توگو، بسیار مناسب است.

بندر واری : این بندر در شهر واری، در جنوب نیجریه واقع شده و یکی از بنادر تجاری مهم در کشور است. بندر واری برای حمل و نقل بین المللی بار به و از نیجریه، به ویژه به کشورهای همسایه مانند گانا و توگو، بسیار مناسب است.

بندر آبیجان:

بندر آبیجان یکی از بزرگترین و پرمخاطب‌ترین بنادر در نیجریه است. این بندر واقع در ساحل آتلانتیک نیجریه و در نزدیکی شهر لاگوس قرار دارد. بندر آبیجان دارای تسهیلات حمل و نقل دریایی حرفه‌ای است و به عنوان یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات در منطقه محسوب می‌شود.

روش‌های حمل و نقل: حمل و نقل بار به بندر آبیجان می‌تواند از طریق راه دریا، راه زمینی و هوایی صورت بگیرد. انتخاب روش مناسب حمل و نقل بستگی به نوع بار، مقصد نهایی و فاصله جغرافیایی دارد. حمل و نقل دریایی از بندرهای دیگر و حمل و نقل هوایی از فرودگاه‌های نزدیک می‌تواند گزینه‌های مناسبی باشند.

امنیت و مجوزها: در حمل بار به بندر آبیجان، مسائل امنیتی و مقررات مربوط به گمرک و واردات باید رعایت شوند. برای اطمینان از امنیت بارها و عبور آنها از گمرک، توصیه می‌شود با متخصصان حمل و نقل بین‌المللی و مقامات مربوطه همکاری کنید و مجوزها و مدارک مورد نیاز را در اختیار داشته باشید.

بندر دارالسلام تانزانیا

بندر دارالسلام در ساحل شرقی تانزانیا واقع شده است و به عنوان یکی از بنادر پرمخاطب و پرتراکم در این منطقه شناخته می‌شود. این بندر دارای تسهیلات حمل و نقل دریایی و زمینی حرفه‌ای است و به عنوان یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات در تانزانیا محسوب می‌شود همچنین ظرفیت ۴.۱ میلیون تن ظرفیت خالص بارگیری کالاهای عمومی و ۶ میلیون تن ظرفیت خالص بارگیری برای محموله های عمومی و محموله های مایع می باشد. این بندر دارای ۱۱ اسکله طول کلی ۲۶۰۰ متر می باشد و حدود ۹۵ درصد از تجارت خارجی کشور تانزانیا توسط این بندر انجام می شود.

ظرفیت بندر دار السلام یرای خدمات بندری

کالاهای عمومی ۳.۱ میلیون تن

کانتینر 9 میلیون  TEU

بارهای فله ۶ میلیون تن ( شامل کالاهای مایع )

بندر کوتونو در کشور بنین

بندر کوتونو در ساحل جنوبی کشور بنین و در نزدیکی پایتخت کشور، شهر کوتونو قرار دارد.

ن بندر دارای موقعیت استراتژیک و به کشورهای محصور در خشکی شامل کشورهای نیجر، نیجریه، توگو و بورکینا را سرویس می دهد. بندر کوتونو ۴۰۰ هزار متر مربع وسعت دارد.

بندر کوتونو دارای اسکله های زیر می باشد:

چهار اسکله ۱۵۵ متری دو اسکله ۱۸۰ متری

یک اسکله ۲۲۰ متری برای کشتی های کانتینری

یک اسکله برای کشتی های رو-رو

بندر کوتونو دارای ۵۷ هزار مربع انبار و همچنین محوطه ای انباری ۶۵ هزار متر مربعی به عنوان محوطه کانتینری و یک منطقه آزاد تجاری برای ارائه خدمات به کشورهای مالی، نیجر و بورکینا فاسو می باشد.

بندر دوربان:

این بندر مهم ترین شهر بندری قاره آفریقا محسوب می شود و همچنین به خاطر آب و هوای استوایی و سواحل گرم به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری آفریقای جنوبی شناخته می شود.

بندر دوربان بیشترین حجم ترافیک دریایی نسیت به هر بندر دیگری در جنوب آفریقا را مدیریت می کند. بندر دوربان  ۳۸۷۵ کشتی دریایی را با ظرفیت ناخالص ۱۳۶،۵۳۹،۹۴۹ یا حدود ۳۵ درصد از کشتی ها را در تمام بنادر آفریقای جنوبی با حجم ناخالص اداره کرده است.

مدت زمان حمل دریایی:

مدت زمان حمل دریایی از بندر عباس به دوربان ۳۵ روز می باشد، این مدت از زمان حرکت کشتی از بندر عباس تا پهلو گیری در بندر دوربان در نظر گرفته می شود

بندر داکار:

این بندر در محل تلاقی بین اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و غرب آفریقا واقع شده است. این بندر در ساحل غربی آفریقا واقع شده است، بر روی یک خلیج طبیعی که به خوبی از زلزله اقیانوس اطلس محافظت شده است. داکار یکی از بزرگترین بندرهای پر عمق در ساحل غربی آفریقا است. از نظر میزان حجم حمل و نقل بعد از ریچاردز بی، دوربان، لاگوس و ابیدجان، بندر داکار در رده پنجم قرار دارد.

مدت زمان حمل بار دریایی

مدت زمان حمل دریایی از بندرعباس به بند داکار ۴۵ روز می باشد.

بندر مومباسا:

این بندر در واقع بندر اصلی کنیا بوده است. بندرگاه کیلیندینی Kilindini Harbour و بندر ریتز Port Reitz واقع در قسمت شرق جزیره مومباسا و بندر قدیمی، و همچنین بندر تودر (Port Tudor)در شمال این جزیره واقع شده از جمله بنادر این شهر می باشند. این بندرگاه 16 لنگرگاه عمیق، دو ترمینال نفت، لنگرگاه های مطمئن بعلاوه لنگرگاه های شناور برای کشتیهای عازم دریا دارا می باشد.

بندر لیبریا:

این بندر بین گینه، ساحل عاج و سیرالئون قرار دارد و می‌توان از آن‌ها به عنوان دروازهٔ غربی آفریقا یاد کرد، زیرا راه ورود به همهٔ کشورهای آفریقای غربی است. از راه این کشور و خلیج گینه می‌توان به کشورهای بنین، توگو، نیجریه، کامرون و همچنین کشور چاد راه یافت.

برای مشاوره جهت حمل بار به آفریقا بصورت هوایی و دریایی میتوانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید :

09120499740

05131731207-208