حمل و نقل بین المللی به برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی 

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

  • ارسال بار به برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی 
  • حمل بار از برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی

ارسال بار به صورت حمل ونقل هوایی و حمل بار دریایی به کشورهای آمریکای جنوبی. شرکت بارمان ترابر دارایی نمایندگی فعال در کشورهای مختلف جهان خدمات حمل و نقل، بازرگانی، صادرات و واردات و انبارداری ارائه مینماید.شما میتوانید برای ثبت درخواست های خود با شماره 31731-051 تماس حاصل فرمایید.

Brazil - حمل و نقل بین المللی به کشورهای امریکای جنوبی : برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به برزیل
سائو پائولو ریو دوژانیرو سالوادور
برازیلیا فورتالزا بلو هوریزونته
کوریتیبا مانائوس ریسیف
پورتو الگره بلم گویانیا
کورولوس کمپیناس ماسیو
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به آرژانتین
بوینس آیرس کوردوبا روساریو
مندوزاسانتیاگو دوتوکومان لا پلاتا
مار دل پلاتا سالتا سانتافه
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به کلمبیا
بوگوتا مدلین کالی
بارانکییا کارتاخنا کوکوتا
بوکارامانگا ایباگه سولداد
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به ونزوئلا
کاراکاسماراکایبووالنسیا
بارکیسیمتوماراکایبارسلونا
ترمرو مریدا سیوداد بولیوار
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به اکوادور
کوئیتوآمباتوکوئنکا
گوایاکیلمانتاایبارا
اسمرالداسریوبامبالوخا
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به شیلی
سانتیاگووالپارایزو آنتوفاگاستا
والپارایزو آرائوکانیا بیوبیو
مائوله تاراپاکا لوس لاگوس
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به اروگوئه
مونته‌ویدئو سالتو سیوداد دلا کاستا
پایساندو لاس‌پیدراس ریورا
مالدونادو مرسدس ملو
حمل و نقل هوایی و ترکیبی به پاراگوئه
آسونسیون سیوداد دل استه سن لورنزو
لوکه کاپیاتا لامباره
فرناندو دلا مورا لیمپیو نیمبی
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به پرو
لیما تامبس تالارا
آرکویپا تروخیو کررو د پاسکو
آیلو چولوکاناس اواراز
حمل و نقل هوایی و ترکیبی به بولیوی
لاپازسانتا کروس د لا سیراال آلتو
کوچابامبا سوکره اورورو
تاریخا پوتوسی ساکابا
  • امتیاز خدمات ما
5
Sending
User Review
3 (2 votes)