شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

  • حمل و نقل بین المللی به مکزیک ، کوبا ، نیکاراگوئه ، کاستاریکا ، پاناما ، گواتمالا ، دومینیکن و پورتوریکو
  • ارسال بار به مکزیک ، کوبا ، نیکاراگوئه ، کاستاریکا ، پاناما ، گواتمالا ، دومینیکن و پورتوریکو 
  • حمل بار از مکزیک ، کوبا ، نیکاراگوئه ، کاستاریکا ، پاناما ، گواتمالا ، دومینیکن و پورتوریکو

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر ارائه کننده خدمات حمل و نقل دریایی و هوایی به بنادر و فرودگاه ها، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای مکزیک ، کوبا ، نیکاراگوئه ، کاستاریکا ، پاناما ، گواتمالا ، دومینیکن و پورتوریکو می باشد .برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره ۳۱۷۳۱-۰۵۱ تماس حاصل فرمایید.

Mexico - حمل و نقل بین المللی به کشورهای امریکای مرکزی : مکزیک ، کوبا ، نیکاراگوئه ، کاستاریکا ، پاناما ، گواتمالا ، دومینیکن و پورتوریکو
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به مکزیک
مکزیکو سیتیاکاتپک د مورلوستیخوانا
پوئبلاگوادالاخارالئون
سیوداد خوارسزاپوپانمونترری
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به کوبا
هاواناسانتیاگو د کوباگوانتانامو
اولگینکاماگوئیسانتا کلارا
بایاموپینار دل ریوماتانزاس
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به نیکاراگوئه
ماناگوآلئونگرانادا
استلیچیناندگابلوفیلدز
کورینتوماتاگالپاسن خوان دل سور
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به کاستاریکا
سن خوزهلیمونکارتاگو
خاکولیبریاتاماریندو
سامارالا فورتونااوویتا
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به پاناما
پاناما سیتیکولونداوید
سانتیاگوچیریکوئهلا چوررا
بوکاس دل تورولاس تابلاسسونا
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به گواتمالا
گواتمالاکوبانکوئتزالتنانگو
پوئرتو باریوسخالاپازاکاپا
خوتیاپاسالاماسن لوئیس
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به دومینیکن
سانتو دومینگوسن کریستوبالسن پدرو دی ماکوریس
لا روماناپوئرتو پلاتالا وگا
ناگوآساماناسن فرانسیسکو دی ماکوریس
حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به پورتوریکو
سن خوانکارولیناپونس
مایاگوئزکاگوآسکایی
بایامونیوآکوخوانا دیاز
  • امتیاز خدمات ما
5
Sending
User Review
5 (1 vote)