حمل و نقل بین المللی از افغانستان ، پاکستان و هند | ارسال بار از افغانستان ، پاکستان و هند | حمل بار از افغانستان ، پاکستان و هند

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای افغانستان ، پاکستان و هند می باشد .

India - حمل و نقل بین المللی از افغانستان ، پاکستان و هند
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی از افغانستان
کابلهراتقندهار
مزار شریفجلال‌آبادکندوز
بغلانغزنیلشکرگاه
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی ، دریایی و ریلی از پاکستان
اسلام آبادلاهورکراچی
فیصل‌آبادراولپندیمولتان
حیدرآبادپیشاورکویته
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی ، دریایی از هندوستان
دهلیبمبئیبنگلور
کلکتهچنایحیدرآباد
احمدآبادپونهآگرا