حمل و نقل بین المللی از صربستان ، آلبانی و مقدونیه | ارسال بار از صربستان ، آلبانی و مقدونیه | حمل بار ازصربستان ، آلبانی و مقدونیه

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای صربستان ، آلبانی و مقدونیه می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به صربستان
بلگراد پریشتینانووی ساد
نیش پریزرنکراگویواتس
سوبتیتسا اوروشواسجاکوویسا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی به آلبانی
تیرانادراج الباسان
وِلوره اشکودر فیر
کورچه کامزابرات
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به مقدونیه
اسکوپیه اشتیپ استروگا
اشترومیکا تتوفو فلس
پریلپ کومانوفو بیتولا