حمل و نقل بین المللی از صربستان ، آلبانی و مقدونیه | ارسال بار از صربستان ، آلبانی و مقدونیه | حمل بار ازصربستان ، آلبانی و مقدونیه

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای صربستان ، آلبانی و مقدونیه می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به صربستان
بلگرادپریشتینانووی ساد
نیشپریزرنکراگویواتس
سوبتیتسااوروشواسجاکوویسا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و دریایی به آلبانی
تیرانادراجالباسان
وِلورهاشکودرفیر
کورچهکامزابرات
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به مقدونیه
اسکوپیهاشتیپاستروگا
اشترومیکاتتوفوفلس
پریلپکومانوفوبیتولا