حمل و نقل بین المللی از نیوزلند | ارسال بار از نیوزلند | حمل بار از نیوزلند

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای نیوزلند می باشد .

 

حمل و نقل هوایی ، دریایی و ترکیبی به نیوزلند
ولینگتوناوکلندکریسچرچ
همیلتونتورانگاداندین
پالمرستون نورثنلسونروتورا