حمل و نقل بین المللی از برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی | ارسال بار از برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی | حمل بار از برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای برزیل ، آرژانتین ، کلمبیا ، ونزوئلا ، اکوادور ، شیلی ، اروگوئه ، پاراگوئه ، پرو و بولیوی می باشد .

حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از برزیل
سائو پائولوریو دوژانیروسالوادور
برازیلیافورتالزابلو هوریزونته
کوریتیبامانائوسریسیف
پورتو الگرهبلمگویانیا
کورولوسکمپیناسماسیو
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از آرژانتین
بوینس آیرسکوردوباروساریو
مندوزاسانتیاگو دوتوکومانلا پلاتا
مار دل پلاتاسالتاسانتافه
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از کلمبیا
بوگوتامدلینکالی
بارانکییاکارتاخناکوکوتا
بوکارامانگاایباگهسولداد
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از ونزوئلا
کاراکاسماراکایبووالنسیا
بارکیسیمتوماراکایبارسلونا
ترمرومریداسیوداد بولیوار
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از اکوادور
کوئیتوآمباتوکوئنکا
گوایاکیلمانتاایبارا
اسمرالداسریوبامبالوخا
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از شیلی
سانتیاگووالپارایزوآنتوفاگاستا
والپارایزوآرائوکانیابیوبیو
مائولهتاراپاکالوس لاگوس
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از اروگوئه
مونته‌ویدئوسالتوسیوداد دلا کاستا
پایساندولاس‌پیدراسریورا
مالدونادومرسدسملو
حمل و نقل هوایی و ترکیبی از پاراگوئه
آسونسیونسیوداد دل استهسن لورنزو
لوکهکاپیاتالامباره
فرناندو دلا مورالیمپیونیمبی
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی از پرو
لیماتامبستالارا
آرکویپاتروخیوکررو د پاسکو
آیلوچولوکاناساواراز
حمل و نقل هوایی و ترکیبی از بولیوی
لاپازسانتا کروس د لا سیراال آلتو
کوچابامباسوکرهاورورو
تاریخاپوتوسیساکابا