حمل و نقل بین المللی از آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان | ارسال بار از آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان | حمل بار از آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان می باشد .

حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی به جمهوری آذربایجان
باکوگنجهسومقاییتشیروان
نخجوانشکییولاخبیله‌سوار
حاجی‌ قابولآستاراآغداشسالیان
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به ارمنستان
ایروانگیومریوانادزورایجوان
آراراتآبوویانکاپانگاوار
ماسیسآرماویرآرتاشاتگوریس
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ریلی به گرجستان
تفلیسکوتایسیباتومیسناکی
روستاویزوگدیدیخاشوریزستاپونی
گوریپوتیسامتردیاتلاوی