حمل و نقل بین المللی به مجارستان، چک و اسلواکی | ارسال بار به مجارستان، چک و اسلواکی | حمل بار ازمجارستان، چک و اسلواکی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای مجارستان ، چک و اسلواکی می باشد .

تماس : ۳۱۷۳۱-۰۵۱

Hungary - حمل و نقل بین المللی به مجارستان ، چک و اسلواکی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به مجارستان
بوداپستدِبِرسِنمیشکولتس
سِگِدپِچپاستو
بوداکالاسنادکَلواولو
Czech - حمل و نقل بین المللی به مجارستان ، چک و اسلواکی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به جمهوری چک
پراگبرنواوستراوا
پلزناولوموتسلیبرتس
زلینهاویرژوپاردوبیتسه
Slovakia - حمل و نقل بین المللی به مجارستان ، چک و اسلواکی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به اسلواکی
براتیسلاواکوشیتسهپرشف
ژیلینانیتراترناوا
مارتینترنچینپوپراد

شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل به مجارستان شرکت حمل و نقل بین المللی حمل بار یخچالی و منجمد ارسال بار به مجارستان، ارسال بار از مجارستان ، حمل و نقل به مجارستان ،حمل کالا به بوداپست. ارسال کالا به بوداپست . صادرات به مجارستان ، واردات از مجارستان ارسال خرده بار به بوداپست ، ارسال خرده بار از بوداپست ، ارسال بار گروپاژ از دبرسن .ارسال بار به دبرسن ، ارسال بار از قطر . حمل بار به دبرسن

حمل بار یخچالی و منجمد

شرکت حمل ونقل بین المللی حمل بار هوایی به چک . حمل بار به چک . حمل و نقل بار چک ارسال بار به پراگ . حمل باز زمینی به چک . باربری به چک . باربری از پراگ. ترانزیت به برنو . حمل بار دریایی به برنو . ارسال کالا به قزاقستان ، ارسال بار پلوودیو، ترازیت کالا به بلغارستان.

شرکت حمل و نقل بین المللی

ترازیت کالا به اسلواکی ، ارسال کالا به اسلواکی ، ارسال بار به اسلواکی . حمل بار با تریلی یخچالی .حمل بار یخچالی و منجمد . ترازیت کالا به اسلواکی ، ارسال کالا اسلواکی . ارسال بار به اسلواکی ، ترازیت کالا به اسلواکی ، ارسال کالا به براتیسلاو ، ارسال بار به براتیسلاو ، ترازیت کالا به براتیسلاو . ارسال کالا به اروپا ، ارسال بار به اروپا ، ترازیت کالا به اروپا

  • امتیاز خدمات ما
5