شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

  • حمل و نقل بین المللی به چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا 

  • ارسال بار به چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا 

  • حمل بار از چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای چین ، کره ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، مغولستان ، تایوان ، نپال ، بوتان ، بنگلادش ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و سریلانکا می باشد . حمل  نقل به صورت حمل بار دریایی ، حمل بار زمینی ، باربری ریلی و ارسال بار هوایی می باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره ۳۱۷۳۱-۰۵۱ میباشد.

Japan - حمل و نقل بین المللی به کشورهای خاور دور

باربری به چین و خاور دور

حمل و نقل ریلی ، دریایی ، هوایی و ترکیبی به چین
گوانگ‌ژوشانگهایپکن
شنزنشانتوتیانجین
دونگوانهانگژوهنگ کنگ
نانجینگشیامنشیامن
ژنگژودالیانماکائو
دونجینگیانگژواورومچی
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به کره جنوبی
سئولبوساناینچون
دائجواولسانسوون
سئونگنامپوهانگ
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به ژاپن
توکیوکیوتواوکیناوا
کاگوشیماکاگاواایباراکی
هوکایدوهیروشیمافوکوشیما
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به تایلند
بانکوکپوکتپاتایا
کرابیها هیناونانگ
راینگتالانگفرا
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به مالزی
کوالالامپورسوبانگ جایاکلانگ
جوهور بهروایپوهکوچینگ
شاه عالمسانداکانسرمبان
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به اندونزی
جاکارتاباندونگمدان
سورابایاپالم‌بانگبکاسی
تانگرانگماکاساردپوک
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به فیلیپین
مانیلکلوکلنلاس پیناس
ماکاتیمالابونسان خوان
پارانیاکهباگیو
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به ویتنام
هوشی مینههانویهایفونگ
دانانگبین هواباک نین
باک گیانگنها ترنگ
حمل و نقل ریلی ، زمینی ، جاده ای و هوایی به مغولستان
اولان‌باتوراردنتدارخن
چوی‌بالسانمیرننالایخ
خاوداولگیباگانور
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به تایوان
تایپهتاینانکاوهسیونگ
تایچونگبانکیائوژونگهه
زینژوزینژوانگجیلونگ
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به نپال
کاتماندوپاخاراللیتپور
بیرتناگاربیرگنجذاران
بوت والجاناک پورایتاهاری
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به بوتان
تیمفولایاپارو
جاکارمونگارپوناک ها
ترونگساژلفوتراشیگانگ
حمل و نقل دریایی ، هوایی ، زمینی و جاده ای به بنگلادش
داکاراج شاهیجسوره
سیلهتکولناچیتاگنگ
باریسالچارمونتاز
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به میانمار
نایپیداویانگونماندالای
ماولامیاینگباگوپاتین
مونیوامیک‌تیلا
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به لائوس
وینتیانپاکسهساواناخت
لوآنگ پرابانگفونساوانتاخک
موانگ شایپاکشن
حمل و نقل دریایی ، هوایی و ترکیبی به کامبوج
پنوم‌پنسیهانوکویلباتم‌بنگ
سیم ریپسیسوپونکراتی
پورستتا کموپری ونگ
حمل و نقل دریایی به سریلانکا
کلمبودهیوالاموراتوا
سری جایاواردنپورا کوتهنگومبوکندی
کالمونایواوونیاگالی
  • امتیاز خدمات ما
5