خدمات ریلی شرکت بارمان ترابر به ترکیه در راستای مکمل حمل جاده ای و در زمان هایی که حمل جاده ای با محدودیت روبه رو می باشد و یا در زمانهایی که محموله های شما پروژه ای و دارای حجم و وزن بیش از 1000 تن می باشد برای صادرات و واردات ترکیه – ایران توجیه پذیر و حائز اهمیت می باشد. در مسیرهای ریلی ترکیه از ایستگله های ریلی مختلف ایران شامل تهران، سمنان، جلفا، سهلان و تبریز به ترکیه امکان صادرات کالا میسر بوده و مسیرهای وارداتی از ترکیه توسط شرکت بارمان ترابر ایستگاه های وان، قاضی انتپ، قیصریه، آنکارا، ازمیت استانبول، ازمیر، اسکندرون و مرسین و … می باشد.

تسهیل تجارت شما با بارمان ترابر ممکن خواهد بود برای تماس با کارشناسان ما با گروه ریلی که در بالای صفحه ملاحظه می فرمایید تماس حاصل فرمایید.