مبدامقصدزمان
PVG شانگهایIKA تهران1 روز
پکن ( بیجینگ )مشهد3 الی ۴ روز
PEK پکن ( بیجینگ )IKA تهران1 الی ۲ روز
CAN گوانژوIKA تهران1 الی ۲ روز
HKG هنگ کنگIKA تهران3 الی ۵ روز
TPE تایوانIKA تهران3 الی ۵ روز

نرخ های هوایی مینیموم (min) در بازه های ۴۵ کیلو – ۱۰۰ کیلو – ۳۰۰ کیلو – ۵۰۰ کیلو و ۱۰۰۰ کیلوگرم به بالا می باشند