حمل بار ازترکیه، بلغارستان و رومانی|ارسال بار به ترکیه، بلغارستان و رومانی|

حمل و نقل بین المللی به ترکیه، بلغارستان و رومانی

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر ارائه کننده کلیه خدمات حمل و نقل ، بازرگانی ، واردات و صادرات ، انبارداری و غیره برای تمامی شهرهای ترکیه ، بلغارستان و رومانی می باشد. خدمان حمل و نقل بین المللی به صورت یکپارچه به وسیله انواع کامیون( کمرشکن، چادری، کفی، تیغه، تک، جفت، یخچالی و…،)، واگن(مسقف، سوخت، فله بر، روباز و…)، کشتی های اقیانوس پیما و ایرلاینهی معتبر( همچون ایران ایر، ترکیش، قطر ایرو…) انجام میپذیرد.

تلفن تماس: 31731-051

Turkey - حمل و نقل بین المللی به ترکیه ، بلغارستان و رومانی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به ترکیه
استانبولآنکاراازمیربورسا
آداناقازیان تپقونیهآنتالیا
قیصریهمرسیناسکی‌شهردیاربکر
دنیزلیشانلی‌اورفهسامسونارزروم
وانقبضهطرسوسترابزون
عثمانیهکوتاهیهانتاکیهاسکندرون
باندیرماآلانیهریحانلیآداپازاری
Bulgaria - حمل و نقل بین المللی به ترکیه ، بلغارستان و رومانی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به بلغارستان
صوفیهپلوودیووارناشومن
بورگاسروسهاستارا زاگوراهاسکوفو
پلوناسلیوندوبریچپرنیک
یامبولپازارجیکبلاگووگرادوراتسا
Romania - حمل و نقل بین المللی به ترکیه ، بلغارستان و رومانی
حمل و نقل زمینی ، جاده ای ، هوایی و ترکیبی به رومانی
بخارستایاشیکلوژ-نپوکااورادئا
تیمیشوآراکونستانساگالاتسیبکو
براشووپلویشتبرئیلاپیتشت

شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل به ترکیه شرکت حمل و نقل بین المللی حمل بار یخچالی و منجمد ارسال بار به ترکیه، ارسال بار از ترکیه ، حمل و نقل به ترکیه ،حمل کالا به مینسک. ارسال کالا به مینسک . صادرات به ترکیه ، واردات از ترکیه ارسال خرده بار به ترکیه ، ارسال خرده بار از استانبول ، ارسال بار گروپاژ از استانبول .ارسال بار به آنکارا ، ارسال بار از استانبول . حمل بار به آنکارا

حمل بار یخچالی و منجمد

شرکت حمل ونقل بین المللی حمل بار هوایی به بلغارستان . حمل بار به بلغارستان . حمل و نقل بار بلغارستان ارسال بار به صوفیه . حمل باز زمینی به بلغارستان. باربری به صوفیه . باربری از صوفیه. ترانزیت به بلغارستان . حمل بار دریایی به پلوودیو . ارسال کالا به قزاقستان ، ارسال بار پلوودیو، ترازیت کالا به بلغارستان.

شرکت حمل و نقل بین المللی

ترازیت کالا به رومانی ، ارسال کالا به رومانی ، ارسال بار به رومانی . حمل بار با تریلی یخچالی .حمل بار یخچالی و منجمد . ترازیت کالا به رومانی ، ارسال کالا رومانی . ارسال بار به رومانی ، ترازیت کالا به رومانی ، ارسال کالا به ایاشی ، ارسال بار به ایاشی ، ترازیت کالا به ایاشی . ارسال کالا به اروپا ، ارسال بار به اروپا ، ترازیت کالا به اروپا

هزینه حمل بار به رومانی

قیمت حمل بار به رومانی ارسال بار هواییحمل بار به استانبول ارسال خرده بار به آنکارا ارسال بار به ازمیر حمل بار به بورسا.فریت بار به آدانا.شرکت حمل بار آنتالیا.هزینه هر کیلو اضافه بار حمل دریایی به ترکیه حمل هوایی به ترکیه حمل ریلی به ترکیه. هزینه اضافه بار به ترکیه، قیمت حمل بار هوایی خارجی ، خدمات بار هوایی، حمل بار هوایی ماهان ، شماره تلفن خدمات بار ماهان . حمل بار زمینی به اروپا هزینه حمل بار به آلمان

حمل بار بلغارستان

باربری هواییشرکت فورواردر کالا ، حمل بار با کشتی ، حمل بار با قطار ، حمل بار با واگن ، حمل بار با تریلی ، حمل بار با کامیون ، حمل بار با هواپیما ، شرکت حمل و نقل زمینی ، شرکت حمل و نقل هوایی ، ارسال کالا به بلغارستان، ارسال خرده بار به بلغارستان. ، ترانزیت کالا به بلغارستان. حمل بار به صوفیه، ارسال بار پلوودیو، حمل بار به رومانی، حمل بار به بخارست، ارسال بار به ایاشی. فریت بار به رومانی حمل خرده بار به رومانی.

  • امتیاز خدمات ما
5